Bridgestone Opony
Dayton Opony
Firestone Opony
Mastercard Maestro
Electron V Pay

Polityka prywatności

§1 Podstawa prawna

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Ten dokument stanowi załącznik do Regulaminu Serwisu internetowego. Korzystając z usług Serwisu internetowego, powierzasz nam swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te dane są bardzo dla nas ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem gdyż określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu.

 2. Serwis nie wykorzystuje plików “cookies”.

§3 Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma F.H.U MC.OPONA ELŻBIETA KONOPA z siedzibą w 41-909 Bytom, ul. Ostatnia 2d/10, e-mail: konopa@mcopona.pl, tel: +48 32 287 41 28.

§4 Zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta nie zostają wykorzystywane w celach marketingowych i analitycznych.

 2. Podane dane osobowe w formularzu rezerwacji potrzebne są do identyfikacji Klienta podczas przyjęcia samochodu do wykonania usługi.

 3. Podane dane osobowe w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celu przeanalizowania przesłanego zapytania i sformułowania wiadomości zwrotnej na przesłaną wiadomość. Wiadomość zwrotna może zawierać ofertę, jeśli o nią pyta Klient.

 4. Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane Użytkowników przed nienależytym i niekontrolowanym wykorzystaniem oraz zabezpieczyć je w sposób kompleksowy.

 5. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu.

§5 Czas przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§6 Prawa i obowiązki

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które udostępnia właścicielowi Serwisu, Użytkownik może te dane poprawiać, uzupełniać w każdym czasie, a także ma prawo do żądania aby właściciel Serwisu je usunął ze swoich baz danych bądź zaprzestał je przetwarzać, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowną wiadomość na adres siedziby właściciela Serwisu lub adres poczty elektronicznej bądź w inny sposób, który dostarczy/przekaże takie żądanie do właściciela Serwisu.

 2. Żądanie ze strony Użytkownika usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez właściciela Serwisu może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług przez właściciela Serwisu internetowego bądź ich poważnym ograniczeniem.

 3. Właściciel serwisu oświadcza, że podanie powyższych danych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług przez Serwis.

 4. Właściciel serwisu ma prawo a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

 5. Właściciel Serwisu zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

Copyright 2011-2023 F.H.U MC.OPONA ELŻBIETA KONOPA - Tarnowskie Góry